Termín pro zaslání abstraktů: do 22. 3. 2024

Způsob zaslání

Abstrakty je možné vkládat přes online formulář, který je Vám k dispozici v uživatelské zóně. Prvním důležitým krokem je vyplnění krátkého registračního formuláře (odkaz REGISTRACE - v levém sloupci stránky).  Po jeho odeslání Vám bude vytvořeno osobní uživatelské konto a na Váš e-mail zaslány přihlašovací údaje.  Poté již můžete vstoupit přímo do uživatelské zóny, kde můžeme vkládat a editovat vaše abstrakty.

Pokyny pro přípravu a zaslání abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • Maximální počet slov je 400 (bez názvu, autorů a institucí).
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Úvod / Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, případně Literatura a případně Podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Abstrakt může obsahovat maximálně jednu tabulku, jeden obrázek nebo graf.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailové adrese: matejovska@meritis.cz

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ABSTRAKTU A FORMĚ PREZENTACE

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 22. dubna 2024.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem ke změnám v letošní struktuře programu kongresu (viz. Úvodní slovo prezidenta OHD), budou submitované abstrakty zařazeny do Posterové sekce.

SOUTĚŽ MLADÝCH HEMATOLOGŮ

První autor abstraktu, jehož věk v době konání kongresu (do 22. 5. 2024) nedosáhne 36 let, se může zúčastnit soutěže mladých hematologů o nejlepší abstrakt. V tomto případě při podávání abstraktu zaškrtněte, prosím, příslušné políčko, které naleznete ve formuláři.

Olomouc - grafika